Maketu sagatavošana

Izmanto dizaina veidošanas programmas labākam rezultātam

Lai izveidotu kvalitatīvu maketu, iesakām izmantot tādas specializētas programmas kā, piemēram, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW u.c. Izmantojot, piemēram, Microsoft Word, lai sagatavotu maketu, nav iespējams ne izveidot nepieciešamo izmēru ar uzlaidēm, ne konvertēt krāsas, arī tajā ievietotie attēli zaudēs savu izšķirtspēju.

Ievēro uzlaides

Veidojot maketus, jāievēro 2mm uzlaide no katras malas (uzlaide ir daļa no maketa, kas pēc izdrukāšanas tiek nogriezta, lai apkārt nebūtu baltu malu). Lielformāta drukā jāievēro citas uzlaides, piemēram, kanvām tie ir 30mm no katras malas.

Nenovieto svarīgu informāciju pārāk tuvu malām

Neizvieto tekstus, logo vai jebkurus citus elementus, kam jāparādās jau gatavā izdrukas materiālā, pārāk tuvu pie malām. Maketi tiek izkārtoti uz lielām loksnēm, kuras pēc izdrukas tiek attiecīgi grieztas vajadzīgajā izmērā (piemēram, uz vienas drukas loksnes var izvietot apmēram 24 vizītkartes izmērā 50x90mm). Griežot ir pieļaujama 2mm nobīde, tāpēc, lai izdrukas materiāls nebūtu asimetrisks, iesakām ievērot “drošo zonu” – neizvietot tekstus tuvāk par 5mm no katras malas.

Izmanto CMYK krāsu paleti

Visiem objektiem, attēliem un foto jābūt konvertētiem CMYK krāsu paletē. RGB krāsas ir piemērotas virtuālajai videi, piemēram, mājas lapu baneros utt., bet ne drukas darbu maketiem. Ņem arī vērā, ka tavs monitors izstaro gaismu un padara krāsas spilgtākas. Ja krāsas tomēr tiek atstātas RGB paletē, tad izdrukā tās var ievērojami atšķirties no tā, ko redzi datora monitorā. Ņem vērā, ka katram monitoram var atšķirties arī kalibrācija, līdz ar to vienu un to pašu krāsu divi dažādi monitori var atspoguļot dažādi.

Izmanto augstas izšķirtspējas attēlus

Objektiem, attēliem un foto ieteicams būt vismaz 300 DPI izšķirtspējā, kas nodrošinās labāku izdrukas kvalitāti un asumu. Drukājot lielformātā, pieļaujama arī zemāka izšķirtspēja, piemēram, drukājot kanvas, banerus, lielformāta plakātus utt. izsķirtspējai pietiks ar 150 DPI. Melnus tekstus ieteicams veidot 100% melnus (C:0, M:0, Y:0, K:100), ne miksētus.

Pārvērt tekstu vektoru formātā

Lai novērstu dažādu kļūmju rašanos, visus tekstus maketā ieteicams pārvērst vektoru formātā. Dažkārt gadās, ka šāda fonta mūsu sistēmā nav, un programma to neatpazīst, aizvietojot ar kaut ko līdzīgu. Kas jādara? Vispirms iezīmē tekstu, kuru vēlies konvertēt. Piemēram, CorelDRAW: Convert to curves; Adobe Illustrator: Expand vai Create outlines; Adobe Photoshop: Rasterize layer.

Pārbaudi maketu!

Dubults neplīst, tādēļ iesakām pēc maketa sagatavošanas un pirms nosūtīšanas mums tomēr vēlreiz visu pārbaudīt – gan tekstu, gan attēlu un objektu izvietojumu, gan izmēra atbilstību vēlamajam. Bieži vien cilvēki steigā pieļauj nopietnas kļūdas un, lai arī mēs vienmēr cenšamies izskatīt maketus, ne vienmēr visu ir iespējams ievērot.

Maketus mums var iesūtīt PDF, TIFF, JPG (kanvu drukai) formātos.